Niniejszy dokument reguluje politykę prywatności sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.zebra.net.pl

Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie internetowym www.zebra.net.pl jest Aneta Okupnik prowadząca firmę pod nazwą:
Firma Handlowo Usługowa "KUBUS" Aneta Okupnik
ul.Skwierzyńska 37/70, 53-521 Wrocław
NIP: 6151693234

Dane osobowe:
Wszystkich klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji zamówień składanych na stronie sklepu oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

Dane są przetwarzane w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru Zakres danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych klientów - imię i nazwisko
- dane firmy (opcjonalnie)
- adres zamieszkania
- adres dostawy
- adres e-mail
- numer telefonu
- numer zamówienia
Zbiór jest przetwarzany w celu realizacji zamówień
Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych - imię i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
Zbiór jest przetwarzany w celu osługi zapytań lub zgłoszeń

Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Klientów, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • - przetwarzane zgodnie z prawem,
  • - zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
  • - nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  • - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • - odpowiednio zabezpieczone,
  • - przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z dostarczeniem produktów a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Klienta
Klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe podane przez Klienta w czasie rejestracji mogą być przez niego samodzielnie edytowane, przeglądane i usuwane w zakładce "Twoje konto". Klienci mogą również skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: sklep@zebra.net.pl.

Pliki COOKIES
To niewielkie pliki zawierające, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego naszego serwisu. Pliki "cookies" zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego.

Na naszej stronie internetowej www.zebra.net.pl używane są dwie kategorie plików "cookies":
  • Pliki niezbędne - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe.
  • Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.